تعریف تشریفات

 

 

شعور اجتماعی و فرهنگی یک جامعه را تشریفات آن مجموعه می نامند.

 

با تامل در فرهنگ ایران قدیم که حاصل چندین سال تلاش و تحقق اینجانب می باشد:

ایران یک کشور پهناور با فرهنگ و شعور اجتماعی خیلی عالی در خیلی قرن ها پیش تر زبان زد تمام ملت ها و قومیت ها بوده چنانچه کشورمان در فرهنگ سازی قومیت های دیگر نیز اقدامات سازنده ای در طول تاریخ داشته است. هرچقدر به تاریخ کهن ایران زمین عمیق تر ورود کردم دریافتم که بسیاری از فرهنگ ها و اصول تشریفاتی ما ایرانیان در زمان های دیرین در مبحث مهمانداری و میزبانی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و هست. بطوریکه بهترین و با کیفیت ترین اقلام و ابزار و خدمات را همیشه برای مهمان در نظر می گرفتند و نیز نگاه مقدس و والایی به مهمان داشتند.